Word Game: Buuin ang salita sa bawat pentagon. Gamiting gabay ang mga diskripsyon na, nasa ibaba nito upang mabuo ang bawat konsepto.Word Game: Buuin ang salita sa bawat pentagon. Gamiting gabay ang mga diskripsyon na


nasa ibaba nito upang mabuo ang bawat konsepto.​

Answer:

1.) WHITE MANS BURDEN

2.) RUDYARD KIPLING

3.) DIGMAANG OPYO

4.) KAPITALISMO

5.) INDUSTRIYA

Explanation:

Yan na po sana po makatulong, pa heart at rate narin po


Leave a Reply

Your email address will not be published.