What would be your considerations before changing any selection tools based on this data?, “How might you change your selection process to ensure disparate impact isnt occurring at you”, organization?What would be your considerations before changing any selection tools based on this data?


How might you change your selection process to ensure disparate impact isnt occurring at you
organization?​

Answer:

awain sa Pagkatuto Bilang 4:) Halinat Tuldasin pa

Pagsunod sunudin ang mga hakbang sa pagtataka o papler maché sa pamamagitan ng paglala

ang 1-10 sa patlang bago ang pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno,

Ibilad sa araw upang matuyo.

Pahiran ng manipis na wax ang molde.

Pintahan ayon sa nais na disenyo.

Sa tulong ng nakatatanda, hiwain ang taka gamit ang cutter upang makuha ang molde. Ma

kali itong tanggalin dahil sa tulong ng ipinahid naway sa molde bago lakaan.

Ihanda ang mga kagamitan

Balutan muli ng dyaryo na may pandikit ang parte ng pinaghiwaan.

Patuyuin mull.

Idikit ito sa molde. Maaring punitin ang dyaryo ayon sa molde upang maiwasan ang gusot.

arte ng molde ay nalagyan ng dyaryo. Ulitin ito hanggang magkaroon ng 8-10 patong na po

ng molde.

Idikit muli ang taka sa pamamagitan ng rugby.

Pahiran ng pandikit ang lumang dyaryo at patungan ito ng isa pang pahina ng dyaryo.

Explanation:

tama po


Leave a Reply

Your email address will not be published.