What are the different traits of a winning employee? Explain it in your own words., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., HELPPPPPPWhat are the different traits of a winning employee? Explain it in your own words.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HELPPPPPP​

Answer:

May alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng

edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang

mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman.

help poMay alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng

edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang

mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman.

help poMay alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng

edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang

mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman.

help poMay alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng

edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang

mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman.

help poLeave a Reply

Your email address will not be published.