Wang, g mas, o ang, Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Gamit ang mga yunit na panukat,, paghambingin ang mga sukat sa bawat bilang. Guhitan ang mas, malaking quantity: ang mas marami, mas mahaba, mas mabigat, at, iba pa sa sumusunod na mga bilang. Gawin ito sa iyong kuwaderno., mas mabigat, 4 kg no mangga, 3 litrong tubig, 3 kg na lansones i Utrong gatas, 2 kg na bigas, 1000 mL na juice, 90 cm haba ng sandok, 2000 ml na, 1 kg na asin, mas mahaba, Halimbawa: 20 m na lubid, mas marami, 40 m na lubid, 1.54 cm haba na kuisara, Pro, 2. 40 cm na taas ng baso, 20 cm na taas ng tasa, 50g na mansanas, 60 g na atis, 2L na softdrinks, 5L mango juice, 10-, 3 L na buko juice, 3. 1 m na haba ng mesa, 3 m na haba ng pinto, juice, 52 g na isda, 48 g na karne, 5 L na orange, 750 mL na tubig, 800 mL na gatas, 800 g na gulay, 20 g na saging, 4.58 m na nilakad, 100 m na tinakbo, 5. 100m haba ng bakuran, 95 m haba ng taniman, 8 kg na papaya, 5L na gatas, 5 kg na ampalaya 4L Lemon Juice, PIYOT 4A CALABARZON Mathemoties G2Wang


g mas
o ang
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Gamit ang mga yunit na panukat,
paghambingin ang mga sukat sa bawat bilang. Guhitan ang mas
malaking quantity: ang mas marami, mas mahaba, mas mabigat, at
iba pa sa sumusunod na mga bilang. Gawin ito sa iyong kuwaderno.
mas mabigat
4 kg no mangga
3 litrong tubig
3 kg na lansones i Utrong gatas
2 kg na bigas
1000 mL na juice
90 cm haba ng sandok
2000 ml na
1 kg na asin
mas mahaba
Halimbawa: 20 m na lubid
mas marami
40 m na lubid
1.54 cm haba na kuisara
Pro
2. 40 cm na taas ng baso
20 cm na taas ng tasa
50g na mansanas
60 g na atis
2L na softdrinks
5L mango juice
10-
3 L na buko juice
3. 1 m na haba ng mesa
3 m na haba ng pinto
juice
52 g na isda
48 g na karne
5 L na orange
750 mL na tubig
800 mL na gatas
800 g na gulay
20 g na saging
4.58 m na nilakad
100 m na tinakbo
5. 100m haba ng bakuran
95 m haba ng taniman
8 kg na papaya
5L na gatas
5 kg na ampalaya 4L Lemon Juice
PIYOT 4A CALABARZON Mathemoties G2​

The Answer is

WHATTTTTTTTTTTT!


Leave a Reply

Your email address will not be published.