u”pagpapamalas ng katapatan sa aking kaibigan Kahalagahan ng pagpapamalas nito Bunga o kahihinatnan kung hindi ko ito maipapamalas Halimbawa: Tinatanggap ko ang aking nagawang pagkakamali bilang isang kaibigan. Mahalaga ang Sa tingin ko, kung hindi ko pagtanggap ng tinatanggap ang aking aking nagawang nagawang pagkakamali, pagkakamali dahil magkakaroon kami ng napapalago nito ang hindi pagkakaunawaan sa tiwala at respeto isat-isa. Maaring namin sa isat-isa. mababawasan o mawawala ang kanyang tiwala sa akin. 1. 2. 3. pa answers po plsss nasa pic po”pagpapamalas ng katapatan sa aking kaibigan Kahalagahan ng pagpapamalas nito Bunga o kahihinatnan kung hindi ko ito maipapamalas Halimbawa: Tinatanggap ko ang aking nagawang pagkakamali bilang isang kaibigan. Mahalaga ang Sa tingin ko, kung hindi ko pagtanggap ng tinatanggap ang aking aking nagawang nagawang pagkakamali, pagkakamali dahil magkakaroon kami ng napapalago nito ang hindi pagkakaunawaan sa tiwala at respeto isat-isa. Maaring namin sa isat-isa. mababawasan o mawawala ang kanyang tiwala sa akin. 1. 2. 3.​ pa answers po plsss nasa pic po

Answer:

mawawala ang kanyang tiwala sa akin. 1. 2. 3. pa answers po plsss nasa pic po


Leave a Reply

Your email address will not be published.