unsa man Ang into nakat onan sa beersekulo 5″if gituman ni Noe ang tanan nga. gisuggo sa ginoo kaniya?unsa man Ang into nakat onan sa beersekulo 5″if gituman ni Noe ang tanan nga. gisuggo sa ginoo kaniya?​

Answer:

uy wala man ako maintindihanLeave a Reply

Your email address will not be published.