Umag-anak ngayong panderl, D, na, ay, ipinatupad, nao, Gawain sa Pagkatuto Bilang 1. Lagyan ng tsek (/) kung ang isiness, Quarantine at ekis (X) kung hindi ito ipinatutupad., 1. Hindi pumapasok ang mga mag-aaral sa paaralan., 2. Walang sasakyan ang makikita sa kalsada., 3. Bawal ang mga bata na maglaro sa labas ng tahanan, 4. Malaya akong nakapaglalaro sa parke., 5. Maraming pumunta sa bahay namin noong birthday ks, PIVOT 4 A CALABARZON Filipino G3, 12Umag-anak ngayong panderlu


D
na
ay
ipinatupad
nao
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1. Lagyan ng tsek (/) kung ang isiness
Quarantine at ekis (X) kung hindi ito ipinatutupad.
1. Hindi pumapasok ang mga mag-aaral sa paaralan.
2. Walang sasakyan ang makikita sa kalsada.
3. Bawal ang mga bata na maglaro sa labas ng tahanan
4. Malaya akong nakapaglalaro sa parke.
5. Maraming pumunta sa bahay namin noong birthday ks
PIVOT 4 A CALABARZON Filipino G3
12​

Answer:

1.ekis

2.ekis

3.check

4.check

5.eksi


Leave a Reply

Your email address will not be published.