u”1. Ang 2-Part Vocal ay binubuo NG dalawang himig ________namakikita SA taas NG iskor At 2._____ namakikita SA ibaba NG nota. Maaring Boses NG Soprano at Tenero na inaawit NG sabay”1. Ang 2-Part Vocal ay binubuo NG dalawang himig ________namakikita SA taas NG iskor At 2._____ namakikita SA ibaba NG nota. Maaring Boses NG Soprano at Tenero na inaawit NG sabay​

Answer:

1.ang 2-part vocal ay binubuo ng dalawang himig alto namakikita sa taas ng iskor at 2.Vocal music namakikita sa ibaba ng nota.Leave a Reply

Your email address will not be published.