Tungkulin ng ipaalam sa karamihan ang mga ginawa ng tao kaya pinakasalan bang basya ng mga hentilTungkulin ng ipaalam sa karamihan ang mga ginawa ng tao kaya pinakasalan bang basya ng mga hentil​

Answer:

freefreefreefree

Explanation:

wait hanapin ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.