Tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang salitang TAMA O MALI sa patlang, ____1. Ang underground economy ay nakapagbibigay ng hanapbuhay sa mga maralitang Pilipino., ____2. Hindi legal ang lahat ng transaksiyon at bilihan na nagaganap sa ilalim ng underground economy, ____3. May mataas ang kalidad ng mga produkto na ipinagbibili sa black market., ____4. Ang mga produkto at serbisyo sa underground economy ay may mataas na halaga., ____5. Sa ilalim ng ganitong uri ng ekonomiya, ang mga negosyo ay may malalaking puhunan., ____6. Ang underground economy ay may di-mabuting epekto sa mga negosyante na nagbabayad ng buwis., ____7. Ang mga nagtitinda sa mga bangketa at mga kalsada ay bahagi ng underground economy., ____8. Ang mga kasambahay at mga tsuper ay kasapi rin ng underground econoty., ____9. Nagiging lunsaran ng korupsiyon ang ilang transaksiyong nagaganap sa underground economy, ____10. Ang mga mamimili na bumibili sa black market ay dapat na maging mapanuri., u”please dont answer if u dont really know the answer:)”Tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang salitang TAMA O MALI sa patlang


____1. Ang underground economy ay nakapagbibigay ng hanapbuhay sa mga maralitang Pilipino.

____2. Hindi legal ang lahat ng transaksiyon at bilihan na nagaganap sa ilalim ng underground economy

____3. May mataas ang kalidad ng mga produkto na ipinagbibili sa black market.

____4. Ang mga produkto at serbisyo sa underground economy ay may mataas na halaga.

____5. Sa ilalim ng ganitong uri ng ekonomiya, ang mga negosyo ay may malalaking puhunan.

____6. Ang underground economy ay may di-mabuting epekto sa mga negosyante na nagbabayad ng buwis.

____7. Ang mga nagtitinda sa mga bangketa at mga kalsada ay bahagi ng underground economy.

____8. Ang mga kasambahay at mga tsuper ay kasapi rin ng underground econoty.

____9. Nagiging lunsaran ng korupsiyon ang ilang transaksiyong nagaganap sa underground economy

____10. Ang mga mamimili na bumibili sa black market ay dapat na maging mapanuri.​

please dont answer if u dont really know the answer:)​

Answer:

1. Tama

2. Tama

3. Tama

4. Mali

5. Tama

6. Mali

7. Tama

8. Mali

9. Tama

10. Tama

Explanation:

hope it helpsLeave a Reply

Your email address will not be published.