tukuyin kung anong pamamaraan ng pagtatago sa katotohanan ang ipinakikita sa sumusunod na sitwasyon piliin ang pinakaangkop na sagot mula sa sumusunod na pagpipilian isulat ang titik ng tamang sagot gawin ito sa sagutang papeltukuyin kung anong pamamaraan ng pagtatago sa katotohanan ang ipinakikita sa sumusunod na sitwasyon piliin ang pinakaangkop na sagot mula sa sumusunod na pagpipilian isulat ang titik ng tamang sagot gawin ito sa sagutang papel​

Answer:

thank you sa point

thank you sa point

thank you sa point


Leave a Reply

Your email address will not be published.