Tukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang may salangguhit sa bawat pangngusapTukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang may salangguhit sa bawat pangngusap​

Answer:

doon ka sasagot sa blank.


Leave a Reply

Your email address will not be published.