Tukuyin kung anong anyo ng neo-kolonyalismo ang ipinakita ng mga sitwasyon. Isulat ang letrang P – kung Politikal, M – kung Militar at K – kung kultural. Isulat ang sagot sa sagutang papel., _____1. Nagkaroon ng eleksyon., _____2. Paggaya sa estilo ng damit ng mga Dayuhan., _____3. Pagdamit ng K-pop., _____4. Nagpadala ng mga sundalo ang bansang America sa Kuwait upang supilin ang mga terorista., _____5. Ang wikang Ingles ang siyang itinadhana at papairan bilang wikang gagamitin sa mga paaralan.,Tukuyin kung anong anyo ng neo-kolonyalismo ang ipinakita ng mga sitwasyon. Isulat ang letrang P – kung Politikal, M – kung Militar at K – kung kultural. Isulat ang sagot sa sagutang papel.


_____1. Nagkaroon ng eleksyon.

_____2. Paggaya sa estilo ng damit ng mga Dayuhan.

_____3. Pagdamit ng K-pop.

_____4. Nagpadala ng mga sundalo ang bansang America sa Kuwait upang supilin ang mga terorista.

_____5. Ang wikang Ingles ang siyang itinadhana at papairan bilang wikang gagamitin sa mga paaralan.


Answer:

1 P

2 K

3 K

4 M

5K

Explanation:

sana makatulongLeave a Reply

Your email address will not be published.