Tukuyin ang mga katangian na dapat taglayin ng memorandum, adyenda, at katitikan, ng pulong mula sa ibaba. Lagyan ito ng highlight, itala at maglaan ng maikling paliwanag , para sa bawat katangian.Tukuyin ang mga katangian na dapat taglayin ng memorandum, adyenda, at katitikan


ng pulong mula sa ibaba. Lagyan ito ng highlight, itala at maglaan ng maikling paliwanag

para sa bawat katangian.​

Answer:

bakit Po Hindi niyo po Alam

Explanation:

tignan niyo para matuto kayoLeave a Reply

Your email address will not be published.