Tukuyin ang katumbas na sukat batay sa nakasaad na yunit ng sumusunod na mga bilang, 4. 10 metro___sentimetro, 5.10 litro ___mililitro, 6.40 metro____sentimetro, 7.15 kilogramo____garmoTukuyin ang katumbas na sukat batay sa nakasaad na yunit ng sumusunod na mga bilang


4. 10 metro___sentimetro
5.10 litro ___mililitro
6.40 metro____sentimetro
7.15 kilogramo____garmo​

Answer:

4. 1,000 sentimetro

5. 10,000 mililitro

6. 4,000 sentimetro

7. 15,000 gramo

Step-by-step explanation:

Yan po ang answer


Leave a Reply

Your email address will not be published.