Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Isulat sa sagutang papel ang titik nang tamang sagot., 1. Tanging pangulo ng Pilipinas na namuno nang higit sa isang termino., Diosdado Macapagal, c. Ramon Magsaysay, b. Elpidio Quirino, d. Ferdinand Marcos, 2. Sa araw na ito idineklara ni Marcos na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim na ng Batas Militar., a. Setyembre 20, 1972, c. Setyembre 22, 1973, b. Setyembre 21, 1972, d. Setyembre 23, 1973, 3. Ito ang isinagawang hakbang ni Marcos upang maiwasan ang nagbabantang panganib sa, pamahalaan dahil sa mga paghihimagsik, rebelyon at karahasang nangyayari sa bansa, “a. Coup detat”, c. batas military, b. Pambansang kumbensiyon, d. referendum, 4. Siya ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) noong 1968., Nur Misuari, b. Jose Maria Sison c. Mao Tse Tung d. Benigno Aquino Jr, 5. Ito ay samahang binubuo ng mga Muslim na nagnanais na magtatag ng hiwalay na pamahalaan sa, Mindanao, a. NPA, b. CPP, c. MNLF, d. NDF, 6. Ito ang dahilan kung bakit isinagawa ng National Union of Students of the Philippines ang isang, malaking rali noong Enero 26, 1970 sa harapan ng gusali ng Kongreso., a. Upang tutulan ang pag-aalis ng pribilehiyo para sa writ of habeas corpus, b. Upang pabagsakin ang naghaharing Sistema ng pamamahala ni Marcos, c. Upang hilingin sa pamahalaang magkaroon ng kumbensiyon para sa Saligang Batas., d. Upang ipaabot ang kanilang kahilingan hinggil sa sobrang pagtaas ng matrikula sa mga, kolehiyo at Pamantasan., 7. Ito ang partidong nagtitipon noon sa Quiapo, Maynila nang mangyari ang pagbomba sa Plaza, Miranda noong Agosto 21, 1971., a. Partido Nacionalista, c. Kapisanan ng Bagong Lipunan, b. Partido Liberal, d. UNIDO, 8. Sa pamamagitan ng proklamasyong ito ipinahayag ni Marcos ang pagsususpindi sa karapatano, pribilehiyo sa writ of habeas corpus., a. Proklamasyon Blg. 889 c. Proklamasyon Blg. 2-A, b. Proklamasyon Blg. 1081 d. Proklamasyon Blg. 8901, hindi, 9. Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong nang, dumaraan sa tamang proseso ng paglilitis, b. Referendum, c. writ of habeas corpus d. subpoena, 10. Ito ang mga uri ng batas na maaaring ipalabas ng pangulo, maliban sa, c. Kautusang Pangkalahatan, a Kautusang Pampanguluhan, d. Liham-Pagpapatupad, b. Kautusang Pangkongreso, a. PlebisitoTukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Isulat sa sagutang papel ang titik nang tamang sagot.


1. Tanging pangulo ng Pilipinas na namuno nang higit sa isang termino.
Diosdado Macapagal
c. Ramon Magsaysay
b. Elpidio Quirino
d. Ferdinand Marcos
2. Sa araw na ito idineklara ni Marcos na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim na ng Batas Militar.
a. Setyembre 20, 1972
c. Setyembre 22, 1973
b. Setyembre 21, 1972
d. Setyembre 23, 1973
3. Ito ang isinagawang hakbang ni Marcos upang maiwasan ang nagbabantang panganib sa
pamahalaan dahil sa mga paghihimagsik, rebelyon at karahasang nangyayari sa bansa
a. Coup detat
c. batas military
b. Pambansang kumbensiyon
d. referendum
4. Siya ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) noong 1968.
Nur Misuari
b. Jose Maria Sison c. Mao Tse Tung d. Benigno Aquino Jr
5. Ito ay samahang binubuo ng mga Muslim na nagnanais na magtatag ng hiwalay na pamahalaan sa
Mindanao
a. NPA
b. CPP
c. MNLF
d. NDF
6. Ito ang dahilan kung bakit isinagawa ng National Union of Students of the Philippines ang isang
malaking rali noong Enero 26, 1970 sa harapan ng gusali ng Kongreso.
a. Upang tutulan ang pag-aalis ng pribilehiyo para sa writ of habeas corpus
b. Upang pabagsakin ang naghaharing Sistema ng pamamahala ni Marcos
c. Upang hilingin sa pamahalaang magkaroon ng kumbensiyon para sa Saligang Batas.
d. Upang ipaabot ang kanilang kahilingan hinggil sa sobrang pagtaas ng matrikula sa mga
kolehiyo at Pamantasan.
7. Ito ang partidong nagtitipon noon sa Quiapo, Maynila nang mangyari ang pagbomba sa Plaza
Miranda noong Agosto 21, 1971.
a. Partido Nacionalista
c. Kapisanan ng Bagong Lipunan
b. Partido Liberal
d. UNIDO
8. Sa pamamagitan ng proklamasyong ito ipinahayag ni Marcos ang pagsususpindi sa karapatano
pribilehiyo sa writ of habeas corpus.
a. Proklamasyon Blg. 889 c. Proklamasyon Blg. 2-A
b. Proklamasyon Blg. 1081 d. Proklamasyon Blg. 8901
hindi
9. Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong nang
dumaraan sa tamang proseso ng paglilitis
b. Referendum
c. writ of habeas corpus d. subpoena
10. Ito ang mga uri ng batas na maaaring ipalabas ng pangulo, maliban sa
c. Kautusang Pangkalahatan
a Kautusang Pampanguluhan
d. Liham-Pagpapatupad
b. Kautusang Pangkongreso
a. Plebisito​

Answer:

1. D. Ferdinand Marcos

2. B. Setyembre 21, 1972

3. C. Batas Militar

4. B. Jose Maria Sison

5. C. MNLF

6. C. Upang hilingin sa pamahalaang magkaroon ng kumbensiyon para sa Saligang Batas.

7. B. Partido Liberal

8. A. Proklamasyon Blg. 889

9. C. Writ of Habeas Corpus

10. Kautusang Pangkalahatan, Kautusang Pampanguluhan, Liham-Pagpapatupad

Sure po ako sa sagot ko dahil napag-aralan namin ito.

Sana Pabrainliest po


Leave a Reply

Your email address will not be published.