Tuklasingan, Panuto: Tukuyin ang mga batayang tunugan (key signature) ng mga triyada muy, sa mga sumusunod na larawan sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang.,Tuklasingan


Panuto: Tukuyin ang mga batayang tunugan (key signature) ng mga triyada muy
sa mga sumusunod na larawan sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang.


Answer:

1. C

2. G

3. F

nasa modyul po yan ee ung example na binigay dun same notesssss


Leave a Reply

Your email address will not be published.