Tingnan ang larawan na nasa sa ibaba. Sila ay naninirahan sa ating bansa ngunit silang lahat ba ay mamamayang Pilipino? Paano mo masasabi na ang isang tao ay mamamayang Pilipino? Ano kaya ang batayan ng pagka Pilipino? Nakatitiyak ka bang isa kang mamamamayang Pilipino? Bakit?Tingnan ang larawan na nasa sa ibaba. Sila ay naninirahan sa ating bansa ngunit silang lahat ba ay mamamayang Pilipino? Paano mo masasabi na ang isang tao ay mamamayang Pilipino? Ano kaya ang batayan ng pagka Pilipino? Nakatitiyak ka bang isa kang mamamamayang Pilipino? Bakit?​

Answer:

oo

Explanation:

masasabi ko na ako ay isang pilipino dahil ipinanganak ako dito sa pilipinas

at lumaki sa kulturang pilipino


Leave a Reply

Your email address will not be published.