Test ll.Isulat ang Tama kung ang pahayag ay totoo at mali kung hindi., ____1.Kabilang sa utilities ang pagpqpatayo ng mga gusali,estruktura at iba pang improvements., ____2.Ang policy inconsistency ay ang nakahinaan ng pamahalaan na magkaroon ng mga polisiyang susuporta sa pagpapalakas ng industriya., ____3.Ang agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain., ____4.Ang sector ng paglilingkod ay binubuo ng transportansyon,kalakalan,pananalapi at real estate., ____5.ang kalakalan ay mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng ibat ibang produkto at paglilingkod.Test ll.Isulat ang Tama kung ang pahayag ay totoo at mali kung hindi.


____1.Kabilang sa utilities ang pagpqpatayo ng mga gusali,estruktura at iba pang improvements.
____2.Ang policy inconsistency ay ang nakahinaan ng pamahalaan na magkaroon ng mga polisiyang susuporta sa pagpapalakas ng industriya.
____3.Ang agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain.
____4.Ang sector ng paglilingkod ay binubuo ng transportansyon,kalakalan,pananalapi at real estate.
____5.ang kalakalan ay mga gawaing may kaugnayan sa pagpapalitan ng ibat ibang produkto at paglilingkod.​

Answer:

tama

tama

tama

mali

mali

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.