Tayahin, Gawain 3, Panuto: Sa bahaging ito ay natitiyak na nauunawaan mo na ang mga pangyayari sa, akdang 201cSino ang Nagkaloob?201d. Ngayon ay isulat muli ang kuwento (buod), nang may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa, mga tauhan. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Gawing gabay sa pagsulat, ang mga pamantayan sa rubrik., Mga Pamantayan, Napakagaling Magaling, (10 Puntos) (7 Puntos), Katamtaman Kailangan, (5 puntos) pang, Pagbutihin), Angkop at wasto ang mga, pagbabago sa ilang, pangyayari at tauhan., Malinaw at maayos ang, pagkakasunud-sunod ng, mga pangyayari sa kwento., Nagamit ng mga angkop na, salita sa pagkakasu- nod-, sunod ng mga, pangyayaring binuo., PAKI ANSWER FLEECE .Tayahin


Gawain 3
Panuto: Sa bahaging ito ay natitiyak na nauunawaan mo na ang mga pangyayari sa
akdang “Sino ang Nagkaloob?”. Ngayon ay isulat muli ang kuwento (buod)
nang may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa
mga tauhan. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Gawing gabay sa pagsulat
ang mga pamantayan sa rubrik.
Mga Pamantayan
Napakagaling Magaling
(10 Puntos) (7 Puntos)
Katamtaman Kailangan
(5 puntos) pang
Pagbutihin)
Angkop at wasto ang mga
pagbabago sa ilang
pangyayari at tauhan.
Malinaw at maayos ang
pagkakasunud-sunod ng
mga pangyayari sa kwento.
Nagamit ng mga angkop na
salita sa pagkakasu- nod-
sunod ng mga
pangyayaring binuo.

PAKI ANSWER FLEECE .​

Po

Explanation:

Wastong pagbabago NG pangyayari


Leave a Reply

Your email address will not be published.