TAMA O MALI. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag Isulat ang Tama kung tama, ang pahayag at Mali kung hindi., 31. Walang mabuting maidudulot ang mga Digmaang Pandaigdig., 32. Ang kolonyalismo at imperyalismo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa, pamumuhay ng mga Asyano., 33. Ang labis na pagtatangi sa lahi sa mga Indian ay nalatulong sa pagbuo ng, nasyonalismo sa kanilang bansa., 34. Ang demokrasya ay tumutukoy sa pamamahala ng mga tao, 35. Kabilang ang Saudi Arabia, Iraq at Kuwait sa mga nangunguna na may, malaking reserba ng langis sa mundo., 36. Ang nasyonalismo ang unti-unti naramdaman ng mga taga Timog at Kanlurang, Asya pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, 37. Maraming mga bansa ang nagging nasyon sa pagtatapos ng Digmaan, 38. Ang CEDAW ay tumtutukoy sa International Bill of Rights for Women, 39. Mababa ang katayuan ng mga kababaihan sa Kanluran at Timog Asya., 40. Sa kasalukuyan itinataguyod ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mgaTAMA O MALI. Tukuyin ang mga sumusunod na pahayag Isulat ang Tama kung tama


ang pahayag at Mali kung hindi.
31. Walang mabuting maidudulot ang mga Digmaang Pandaigdig.
32. Ang kolonyalismo at imperyalismo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa
pamumuhay ng mga Asyano.
33. Ang labis na pagtatangi sa lahi sa mga Indian ay nalatulong sa pagbuo ng
nasyonalismo sa kanilang bansa.
34. Ang demokrasya ay tumutukoy sa pamamahala ng mga tao
35. Kabilang ang Saudi Arabia, Iraq at Kuwait sa mga nangunguna na may
malaking reserba ng langis sa mundo.
36. Ang nasyonalismo ang unti-unti naramdaman ng mga taga Timog at Kanlurang
Asya pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
37. Maraming mga bansa ang nagging nasyon sa pagtatapos ng Digmaan
38. Ang CEDAW ay tumtutukoy sa International Bill of Rights for Women
39. Mababa ang katayuan ng mga kababaihan sa Kanluran at Timog Asya.
40. Sa kasalukuyan itinataguyod ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga​

Answer:

Tama

Tama

Tama

Tama

Tama

Mali

Tama

Tama

Mali

TamaLeave a Reply

Your email address will not be published.