Tama O Mali Ang patakarang open-door policy ay ipinatupad Ng United states?Tama O Mali Ang patakarang open-door policy ay ipinatupad Ng United states?​

Answer:

TAMA

Explanation:

HOPE IT HELPS:)

#C A R R Y O N L E A R N I N G


Leave a Reply

Your email address will not be published.