TAMA O MALI, 3. mabagal Ang himig o tinatawag na andante , 4. mabilis Ang himig o tinatawag na allegro, 5. pumapaksa tungkol sa kabayanihan at larawan Ng buhay , 6. pumapaksa tungkol sa pananampalataya, alamat, at kababalaghan, help me pleaseTAMA O MALI


3. mabagal Ang himig o tinatawag na andante
4. mabilis Ang himig o tinatawag na allegro
5. pumapaksa tungkol sa kabayanihan at larawan Ng buhay
6. pumapaksa tungkol sa pananampalataya, alamat, at kababalaghan

help me please​

Explanation:

3TAMA

4MALI

5TAMA

6MALILeave a Reply

Your email address will not be published.