surrin mo ang mga larawan at ilapat mo ang wastong katawagan ng bawat isa na matatagpuan sa mga pagpipilang nasa ibabasurrin mo ang mga larawan at ilapat mo ang wastong katawagan ng bawat isa na matatagpuan sa mga pagpipilang nasa ibaba​

wala po pic sa tass sorry poo


Leave a Reply

Your email address will not be published.