Suriin Vatin:, Tukuyin kung anong uri ng kagamitan ang sinasaad ng bawat bilang. Piliin ang sagot sa loob, ng kahon, Martilyo, Malvete, Oil stone, Crosscut saw, Kikil, C-clamp, Iskwala, Barena, Ripsaw, Katam, Coping saw, 1. Ginagamit na panghasa sa mga ngipin ng lagari., 2. Kagamitang ginagamit na pamutol sa pakurba hugis ng kahoy., 3. Ito ay kagamitang pamputol nang paayon sa hilatsa ng kahoy, 4. Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro, 5. Ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya, pagtiyak sa lapad at kapal ng tabling, makitidSuriin Vatin:


Tukuyin kung anong uri ng kagamitan ang sinasaad ng bawat bilang. Piliin ang sagot sa loo
ng kahon
Martilyo
Malvete
Oil stone
Crosscut saw
Kikil
C-clamp
Iskwala
Barena
Ripsaw
Katam
Coping saw
1. Ginagamit na panghasa sa mga ngipin ng lagari.
2. Kagamitang ginagamit na pamutol sa pakurba hugis ng kahoy.
3. Ito ay kagamitang pamputol nang paayon sa hilatsa ng kahoy
4. Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro
5. Ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya, pagtiyak sa lapad at kapal ng tabling
makitid​

Answer:

1. C-clamp

2. Katam

3. Ripsaw

4. Barina.

5. Iskwala


Leave a Reply

Your email address will not be published.