Suriin, Gawain 1, Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa inyong sagutang-papel., 1. Paano inilarawan ang hari sa kuwento?Ano ang nangingibabaw sa mga katangian, niya?, 2. Ano ang katangian ng pinakabatang prinsesa? Patunayan ito mula sa mga, pangyayari sa kuwento., 3. Bakit pinalayas ng hari ang prinsesa?, 4. Ano-ano ang mga naranasan niya sa labas ng palasyo?, 5. Paano niya hinarap ang mga hamon ng kanyang buhay?, 6. Makatotohanan ba ang mga pangyayari sa kwento? Bakit?, 7. Alin sa mga pangyayari sa kwento ang maaaring mangyari sa tunay na buhay?, 8. May taglay bang aral ang kwento sa iyo? Ano-ano ang mga ito?, 9. Suriin ang akda. Alin sa mga pangyayari ang kakikitaan ng:, Tunggaliang tao vs tao, 10. Tunggaliang tao vs sarili., PAKI ANSWER NG MAAYOS PLEASE LANG 🙂Suriin


Gawain 1
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa inyong sagutang-papel.
1. Paano inilarawan ang hari sa kuwento?Ano ang nangingibabaw sa mga katangian
niya?
2. Ano ang katangian ng pinakabatang prinsesa? Patunayan ito mula sa mga
pangyayari sa kuwento.
3. Bakit pinalayas ng hari ang prinsesa?
4. Ano-ano ang mga naranasan niya sa labas ng palasyo?
5. Paano niya hinarap ang mga hamon ng kanyang buhay?
6. Makatotohanan ba ang mga pangyayari sa kwento? Bakit?
7. Alin sa mga pangyayari sa kwento ang maaaring mangyari sa tunay na buhay?
8. May taglay bang aral ang kwento sa iyo? Ano-ano ang mga ito?
9. Suriin ang akda. Alin sa mga pangyayari ang kakikitaan ng:
Tunggaliang tao vs tao
10. Tunggaliang tao vs sarili.

PAKI ANSWER NG MAAYOS PLEASE LANG :)​

Answer:

nasaan ba Yung kwento? kailangan ko makita Yung kwento

Explanation:

Yung kwento pls


Leave a Reply

Your email address will not be published.