Suriin ang isinasaad ng bawat pahayag. Lagyan ng tsek ( / ) ang linya kung ang pahayag ay nagsasaad ng mga patakaran o pagbabagong ipinatupad ni Marcos sa ilalim ng Batas Militar na naging suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino. Lagyan naman ng ekis ( x ) kung hindi., _____1) Pagpapahuli sa sinumang nagkasala ng krieng panghihimagsik sa pamahalaan , ____2) Pagbibigay ng pagkakataon sa mga rebeldeng sundalo na sumuko, ____3) Pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan ng Pangulo, ____4) Paggawad ng parusang kamatayan sa sinumang mahuling nagdadala ng armas nang walang pahintulot , ____5) Pagpapairal ng karapatan sa pamamahayag , ____6) Pagbabago ng Saligang batas , ____7) Pagsususpindi ng prebeheliyo ng writ of habeas corpus , ____8) Pagpapairal ng hustisya at demokrasya, ____9) Pagbabawal ng mga rail, demonstarsyon at pagwewelga , ____10) Pagpapairal ng curfew hour mula alas-dose ng hatinggabi hanggang alas-kuwatro ng umaga , Pls pa answer po, salamat po sa answerSuriin ang isinasaad ng bawat pahayag. Lagyan ng tsek ( / ) ang linya kung ang pahayag ay nagsasaad ng mga patakaran o pagbabagong ipinatupad ni Marcos sa ilalim ng Batas Militar na naging suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino. Lagyan naman ng ekis ( x ) kung hindi.


_____1) Pagpapahuli sa sinumang nagkasala ng krieng panghihimagsik sa pamahalaan

____2) Pagbibigay ng pagkakataon sa mga rebeldeng sundalo na sumuko

____3) Pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan ng Pangulo

____4) Paggawad ng parusang kamatayan sa sinumang mahuling nagdadala ng armas nang walang pahintulot

____5) Pagpapairal ng karapatan sa pamamahayag

____6) Pagbabago ng Saligang batas

____7) Pagsususpindi ng prebeheliyo ng writ of habeas corpus

____8) Pagpapairal ng hustisya at demokrasya

____9) Pagbabawal ng mga rail, demonstarsyon at pagwewelga

____10) Pagpapairal ng curfew hour mula alas-dose ng hatinggabi hanggang alas-kuwatro ng umaga

Pls pa answer po, salamat po sa answer ​

Answer:

1 X

2x

3/

4/

5x

6 /

7 /

8 X

9 X

10 /


Leave a Reply

Your email address will not be published.