Sumulat ng limang pangungusap na naglalarawan ng kilos sa mga bagay na makikita sa loob ng inyong pagmamahay, 1., 2., 3 , 4., 5.Sumulat ng limang pangungusap na naglalarawan ng kilos sa mga bagay na makikita sa loob ng inyong pagmamahay


1.
2.
3
4.
5.​

Answer:

1.pag huhugas

2.nag luluto

3.nag lalaba

4.nag hahain ng mga pinag kainan

5.pag tutupi


Leave a Reply

Your email address will not be published.