Sumulat ng lima na nagpapakita kung pano mo maibabahagi ang iyong kakayahan at talino sa iyong kapwaSumulat ng lima na nagpapakita kung pano mo maibabahagi ang iyong kakayahan at talino sa iyong kapwa

Answer:

1.ipapakita ko at ibabahagi ang aking kakayahan sa pamamagitan ng pagtulong sa aking kapwa

2.tuturuan korin ang iba pang mga bata kung paano makatulong sa kapwa.

3.at tuturuan ko rin ang mga bata na mga pasalamat kung anong meron siya.

4.at tuturuan ko rin ang mga bata na huwag mang bully ng iba pang bata dahil ito ay masama at sila ay may pusot damdamin rin sila rin ay nasasaktan.

5.tuturuan ko ang mga bata kung ano ang aking nalalaman tungkol sa aking pag-aaral para maging malawak ang kanilang kaisipan.

Explanation:

Hope its help

plsssss pa brainlies,follow,heart,po thanks po


Leave a Reply

Your email address will not be published.