Sumulat ng iyong repleksiyon ukol sa kahalagahan, kabutihan at kaugnayan ng 1986 EDSA People Power Revolution sa iyo bilang isang mag-aaral at bilang isang Pilipino.Sumulat ng iyong repleksiyon ukol sa kahalagahan, kabutihan at kaugnayan ng 1986 EDSA People Power Revolution sa iyo bilang isang mag-aaral at bilang isang Pilipino.​

Explanation:

Hope it helps.

Pabrainliest din po


Leave a Reply

Your email address will not be published.