Sumulat ng isang talata na nagpapatunay na ikaw ay tunay, na mamamayang Filipino. Gawin ito sa short bond paper.Sumulat ng isang talata na nagpapatunay na ikaw ay tunay


na mamamayang Filipino. Gawin ito sa short bond paper.​

Explanation:

Sumulat ng isang talata na nagpapatunay na ikaw ay tunay

na mamamayang Filipino.


Leave a Reply

Your email address will not be published.