sumulat ng isang pangungusap mula. sa larawan kung ano Ang dapat gawin upang maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiransumulat ng isang pangungusap mula. sa larawan kung ano Ang dapat gawin upang maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran ​

Explanation:

Dapat po pangalagaan natin ang kapaligiran para ang ating kapaligiran ay mabawasan ng polyusion at malinis ang mga kalat


Leave a Reply

Your email address will not be published.