sumulat ng isang pangungusap mula. sa larawan kung ano Ang dapat gawin upang maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiransumulat ng isang pangungusap mula. sa larawan kung ano Ang dapat gawin upang maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran ​

kailangang magtulong tulungan kayo


Leave a Reply

Your email address will not be published.