sumulat ng elehiya para sa taong pinakamamahal mo na sumakabilang buhay na. buuin mo ito ang dalawang saknong at ang bawat saknong apat na taluadtodsumulat ng elehiya para sa taong pinakamamahal mo na sumakabilang buhay na. buuin mo ito ang dalawang saknong at ang bawat saknong apat na taluadtod​

\huge\sf\red{–––––––––––––––––––––}

\huge\sf\red{Kasagutan!}

\huge\sf\red{–––––––––––––––––––––}

\large\tt\red{Mahal \: kong \: inay}

Unang Saknong

Mahal kong inay

Sanay ikaw ay masaya na

Lalo na kitang namimis

Sa bawat sandali.

Pangalawang saknong

Ang iyong napakagandang rigalo

Iyon lamang ang aking natitirang rigalo

At dahil doon lalo kitang namimis

Iyon lamang maramaing salamat


Leave a Reply

Your email address will not be published.