Subukin natin kung alam mo ba kung ano ang tamang salita sa bawat bilang. Nasa loob ng, kahon ang mga larawan nito., 1.YANWAKA, 2.SOMA, 3.GOYIN, 4.YOKAH, 5.LITMAROY, 6.MATAK, 7.LERURSubukin natin kung alam mo ba kung ano ang tamang salita sa bawat bilang. Nasa loob ng


kahon ang mga larawan nito.
1.YANWAKA
2.SOMA
3.GOYIN
4.YOKAH
5.LITMAROY
6.MATAK
7.LERUR​

Answer:

1.KAWAYAN

3.NIYOG

4.KAHOY

Explanation:

sana maka help


Leave a Reply

Your email address will not be published.