Subukin, A. Punan ang patlang sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. , 1. Ang Ibong Adama ay lumaganap noong panahon ng mga, A. Espanyol, B. Amerikano, C. Hapon, D. Intsik, 2. Ang Ibong Adama ay maaaring hinango lamang sa mga, mula sa ilang bansa sa, Europa, A. Pabula, B. Kwentong-bayan, C. Alamat, D. Epiko, 3. Isang ang Ibong Adama dahil ito ay binubuo ng walong pantig sa bawat taludtod, at, apat na talutod sa bawat saknong, A. Sanaysay B. Maikling Kwento, C. Awit, D. Korido, 4. Tinatawag na, ang himig ng Ibong Adama sapagkat ito ay mabilis bigkasin, A. allegro, B. andante, C. soprano, D. tenor, 5. Ang mga tauhan ng Ibong Adama ay mga, A mayayaman, B Maharlika, C. pulitiko, D. diyos relihiyong, 6. Naging behikulo ang panitikan gaya ng Ibong Adama upang mapalaganap ang, A. Pagano, B. Katolisismo, C. Islam, D. Baptismo, 7. Ang nangingibabaw na paksa sa Ibong Adama ay, A. Pangkapaligiran B. Pangkalusugan, C. Panrelihiyon, D. Pampamayanan, 8. Ang mga tauhan sa Ibong Adarna ay may o kakayahang magsagawa ng mga, kababalaghan na hindi magagawa ng karaniwang tao., A. malakas na isipan, C. mahusay na sandata, B. kapangyarihang supernatural, D. mayamang angkanSubukin


A. Punan ang patlang sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot.
1. Ang Ibong Adama ay lumaganap noong panahon ng mga

A. Espanyol

B. Amerikano

C. Hapon

D. Intsik

2. Ang Ibong Adama ay maaaring hinango lamang sa mga

mula sa ilang bansa sa

Europa

A. Pabula

B. Kwentong-bayan

C. Alamat

D. Epiko

3. Isang ang Ibong Adama dahil ito ay binubuo ng walong pantig sa bawat taludtod
at
apat na talutod sa bawat saknong

A. Sanaysay B. Maikling Kwento

C. Awit

D. Korido

4. Tinatawag na
ang himig ng Ibong Adama sapagkat ito ay mabilis bigkasin

A. allegro

B. andante

C. soprano

D. tenor

5. Ang mga tauhan ng Ibong Adama ay mga

A mayayaman

B Maharlika

C. pulitiko

D. diyos relihiyong

6. Naging behikulo ang panitikan gaya ng Ibong Adama upang mapalaganap ang

A. Pagano

B. Katolisismo

C. Islam

D. Baptismo

7. Ang nangingibabaw na paksa sa Ibong Adama ay

A. Pangkapaligiran B. Pangkalusugan

C. Panrelihiyon

D. Pampamayanan

8. Ang mga tauhan sa Ibong Adarna ay may o kakayahang magsagawa ng mga
kababalaghan na hindi magagawa ng karaniwang tao.

A. malakas na isipan

C. mahusay na sandata

B. kapangyarihang supernatural

D. mayamang angkan​

answer

1. c.

2. c.

3.c.

4.b.

5.

6.c.

7a.

8a.


Leave a Reply

Your email address will not be published.