Slogan about bilang isang pilipino paano ka makakatulong sa bansa bilang isang mabuting mamayan.Slogan about bilang isang pilipino paano ka makakatulong sa bansa bilang isang mabuting mamayan.​

Answer:

Mag drawing ka po ng isang tao na naglilinis sa kalsada at tumutulong sa kapitbahay at iguhit mo ang ating Philippine flag.

Explanation: hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.