Sitwasyon at epekto ng selfish lying, sitwasyon at epekto ng anti social lyingSitwasyon at epekto ng selfish lying
sitwasyon at epekto ng anti social lying​

Answer:

Sitwasyon:Pag kalat ng kasinongalingan na mga kwento

epekto:makakapanakit ka at makakasira ng kalagayan at reputasyon ng iba

Explanation:

Anti social lying Yan lods


Leave a Reply

Your email address will not be published.