Sinuspinde ni Pangulong Marcos ang Writ of Habeas Corpus sa panahon ng batas, militar. TAMA o MALISinuspinde ni Pangulong Marcos ang Writ of Habeas Corpus sa panahon ng batas


militar. TAMA o MALI​

Answer:

Sinuspinde ni Pangulong Marcos ang Writ of Habeas Corpus sa panahon ng batas?

Tama (ngunit merong araw at babalik rin ito)

Ang Artikulo VII, Seksyon 18 ng Konstitusyon ng Pilipinas ay nagsasaad na sa mga kaso ng pagsalakay o paghihimagsik, kung kinakailangan ito ng kaligtasan sa publiko, ang Pangulo ay maaaring sa isang panahon na hindi lalagpas sa 60 araw na suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus o ilagay ang Pilipinas o anupaman bahagi nito sa ilalim ng batas militar

Explanation:

#CarryOnLearning

#RespectYourComrades


Leave a Reply

Your email address will not be published.