Sino ang taong gumawa ng antas o hirarkiya ng halaga?Sino ang taong gumawa ng antas o hirarkiya ng halaga?

Answer:

si MAX SCHELER

Explanation:

mula \: sa \: mga \: nabanggit \: na \: mga \: prinsipyo \: nabuo \: ni \: scheler \\ ang \: hirariya \: ng \: pagpapahalaga \: tinawag \: niya \: ito \: na \\ ordo \: amoris \: o \: order \: of \: the \: heart


Leave a Reply

Your email address will not be published.