Sino ang nagtatag ng imperyong amerikanoSino ang nagtatag ng imperyong amerikano​

Answer:

Ito ay itinatag sa bahagi ng Persia sa pamumuno ni ishmail


Leave a Reply

Your email address will not be published.