Si _____ ay isang pilipinang kilala bilang tanyag na manunulat, A. Ninotchka rosca, B. Meena alexander, C. Amy tan, D. Anita magsaysay-hoSi _____ ay isang pilipinang kilala bilang tanyag na manunulat


A. Ninotchka rosca
B. Meena alexander
C. Amy tan
D. Anita magsaysay-ho ​

Answer:

Ninotchka rosca

Explanation:

hope its helpp


Leave a Reply

Your email address will not be published.