Sapilitang pinag tatanim ng tabako ng nga pilipino pag aalsang agraryo noong 1745 pang aabuso ng mga prayle sa agraryoSapilitang pinag tatanim ng tabako ng nga pilipino pag aalsang agraryo noong 1745 pang aabuso ng mga prayle sa agraryo​

Answer:

monopolo ng tabako

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.