Sagutin ang mga sumusunod na tanong:, 1. Paano ipinagdiriwang ang Boun Pi Mai?, 2. Ano ang mga katangi-tanging gawain sa pagdiriwang nito?, 3. Ano-ano ang mga simbololikong ritwal na ginaganap sa Laos?, 4. Paano naipakikita ang ispiritwalidad ng mga taga-Laos sa pagdiriwang ng Boun Pi Mai?, B. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang gawain ay nagpapatunay na, nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad at mali kung hindi., 1. Iginagalang ang pananalig ng ibang tao., 2. Sumasail sa mga gawain sa simoarran., 3. Tumanggi sa pagtulong sa ibang taong may ibang relihiyon., 4. Isinasapuso ang mga magagandang aral na natutunan sa mga nakatatanda., 5. Gumagawa ng paraan upang lalong mapaunladang pananampalataya., help me , June 01,2021 ,Sagutin ang mga sumusunod na tanong:


1. Paano ipinagdiriwang ang Boun Pi Mai?
2. Ano ang mga katangi-tanging gawain sa pagdiriwang nito?
3. Ano-ano ang mga simbololikong ritwal na ginaganap sa Laos?
4. Paano naipakikita ang ispiritwalidad ng mga taga-Laos sa pagdiriwang ng Boun Pi Mai?
B. Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung ang gawain ay nagpapatunay na
nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad at mali kung hindi.
1. Iginagalang ang pananalig ng ibang tao.
2. Sumasail sa mga gawain sa simoarran.
3. Tumanggi sa pagtulong sa ibang taong may ibang relihiyon.
4. Isinasapuso ang mga magagandang aral na natutunan sa mga nakatatanda.
5. Gumagawa ng paraan upang lalong mapaunladang pananampalataya.

help me
June 01,2021


Answer:

B.

1.Tama

2.Tama

3.Mali

4.Tama

5.Tama

Explanation:

yung 1-4 po kuha ko lang po yan sa iba pero sharing is caring

#Carry on learning


Leave a Reply

Your email address will not be published.