Sagutin ang mga sumusunod na tanong., 1. Ano ang gustong ipabili ni Mikay?, CLMD, 2. Bakit niya kailangan ng cellphone?, 3. Nakatulong ba kay Mikay ang cellphone?, 4. Paano ipinakita ng magulang ang kanilang pagmamahal kay, ONN, Mikay?, Cartoni, 5. Ano ang aral ang napulot mo sa kwento?Sagutin ang mga sumusunod na tanong.


1. Ano ang gustong ipabili ni Mikay?
CLMD
2. Bakit niya kailangan ng cellphone?
3. Nakatulong ba kay Mikay ang cellphone?
4. Paano ipinakita ng magulang ang kanilang pagmamahal kay
ONN
Mikay?
Cartoni
5. Ano ang aral ang napulot mo sa kwento?​

Answer:

1. Cellphone

2. Upang mag search ng kanyang mga aralin o assignment.

3. Oo, pagkat sa pamamagitan ng cellphone ay nakapag search siya ng mga assignments niya.

hope it helps

mark as brainleist please


Leave a Reply

Your email address will not be published.