Sa tulong ng iyong magulang o kapatid, magtala ng dalawang (2), pelikula at kumpletuhin ang detalye sa talahanayan hinggil sa , napanood., Pamagat, ng, Pelikula, Tauhan, Uri, Layunin ng , Pelikula, Aral/MensaheSa tulong ng iyong magulang o kapatid, magtala ng dalawang (2)


pelikula at kumpletuhin ang detalye sa talahanayan hinggil sa

napanood.

Pamagat

ng

Pelikula

Tauhan

Uri

Layunin ng

Pelikula

Aral/Mensahe​

Answer:

Mag iisip/sulat ka daw po ng 2 pelikula then isusulat mopo doon yung pamagat, uri, aral/mensahe, etc.

Explanation:

Yung uri po is like ahm Sweet po or etc by your think po 🙂Leave a Reply

Your email address will not be published.