Sa panahon ng modernisasyon sa Japan,nagpatupad ng sapilitang edukasyon sa elementarya tama mali?Sa panahon ng modernisasyon sa Japan,nagpatupad ng sapilitang edukasyon sa elementarya tama mali?​

MALI,dahil sa batas ng japan ay ikaw ang magdedesisyon para sa iyong sarili

Leave a Reply

Your email address will not be published.