Sa palagay mo ano ang bumubuhay sa isang awitin? ipaliwanagSa palagay mo ano ang bumubuhay sa isang awitin? ipaliwanag

Answer:

Ang bumubuhay sa isang awitin ay kung paano dinala ng emosyon ang mga tao dahil sa umaawit nito. Ang mga nakikinig sa awitin ay nadadala at nagugustuhan ang tempo at sa paraan ng pag awit, kung ito ba ay kinanta ng buong puso.


Leave a Reply

Your email address will not be published.