Sa paanong paraan tayo nakapagpapasalamat sa Diyos?Sa paanong paraan tayo nakapagpapasalamat sa Diyos?​

Answer:

tungo sa pagdadasal

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.