Sa iyong palagay, sino o ano kaya ang itinuturing na dilim sa akdang ito? Sino o ano naman kaya ang tinutukoy na liwanag?Sa iyong palagay, sino o ano kaya ang itinuturing na dilim sa akdang ito? Sino o ano naman kaya ang tinutukoy na liwanag?​

Answer:

Yung story po nasaan dyan


Leave a Reply

Your email address will not be published.